Pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Spodaj so navedeni splošni pogoji poslovanja
družbe JOLLY šolske potrebščine d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik), ki sklepa pogodbe preko portala www.jolly-shop.si med ponudnikom in v 2.točki 1.člena Splošnih pogojev poslovanja opisanega kupca (v nadaljevanju kupec).

1. Področje veljave in opredelitev

(1) Za poslovno razmerje med ponudnikom in kupcem veljajo izključno pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa. Spremenjeni pogoji s strani naročnika (kupca) se ne priznajo, razen v primeru, če se ponudnik s spremembami strinja in jih pisno potrdi.
(2) Kupec je potrošnik tako dolgo, dokler naročenega blaga ali storitev, ni mogoče pripisati njegovi komercialni ali samostojni poklicni dejavnosti . Nasprotno je podjetnik vsaka fizična , pravna oseba ali organizacija, ki pri sklenitvi pogodbe trguje v svoji poslovni ali samostojni poklicni dejavnosti.

 

2. Sklenitev pogodbe

(1) Kupec lahko iz ponudbe izdelkov, še posebej izdelkov z lastnim imenom, izdelek izbere in s klikom na gumb „dodaj v košarico“ doda izdelek v virtualno košarico. Preko gumba „naročilo“ se zaveže k nakupu izdelkov, ki so v virtualni košarici. Pred oddajo naročila lahko kupec naročilo v vsakem trenutku pregleda ali spremeni. Naročilo pa je potrjeno takrat ko kupec potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja in s pravilnikom o varovanju zasebnih podatkov. Z oddajo naročila se kupec zaveže, da je sporočilo, ki ga želi natisniti na izdelke primerno. To pomeni da ni nesramno, obrekljiv pornografsko, seksualno, diskriminatorno ali žaljivo.

(2) Ponudnik po sprejemu naročila pošlje kupcu avtomatsko generirano potrdilo o sprejemu naročila preko elektronske pošte. V tem potrdilu so še enkrat napisane podrobnosti naročila in to potrdilo lahko preko gumba „natisni“ kupec natisne. To potrdilo je dokaz, da je kupec izdelke maročil in, da je ponudnik prejel naročilo.

 

3. Dobava in razpoložljivost izdelkov

(1) Če izdelek, ki ga je kupec naročil, trenutno ni na zalogi, ponudnik to takoj sporoči kupcu v potrdilu o naročilu. Če je dobavni rok presežen za več kot 14 dni ima kupec pravico odstopa od nakupa. To pa omogoča, da tudi ponudnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se morebitna plačila takoj vrnejo kupcu.
(2) Za vse standardne izdelke, ki so ponujeni v spletni trgovini, z izjemo izdelkov po meri, je ponudnik zavezan dobaviti kupcu v dveh tednih po sprejetju naročila. Maksimalni dobavni rok je štiri tedne od prejema naročila, vendar pa je ponudnik dolžan stranko obvestiti če dobavni rok presega dva tedna. Izdelki z lastnim imenom ali sporočilom so izdelki narejeni po meri in zaradi tega se lahko rok dobave razlikuje od naročila do naročila. Ponudnik bo dobavo blaga opravil v 8 tednih od sprejema naročila. Če bi v proizvodnem procesu prišlo do zapletov in bi dobavni rok presegel 8 tednov, bo ponudnik o tem takoj obvestil kupca.
3) Minimalni znesek naročila je 9,00€ brez DDV. Maksimalni znesek naročila v spletni trgovini je določen na 500,00€ brez DDV.

4. Cene in stroški dostave

so na strani ponudnika vključujejo stroške pakiranja in zakonsko določeni davek na dodano vrednost..
(2) Stroški dostave so navedeni v obrazcu pri naročilu in so strošek kupca.
(3) Pri dobavi blaga zunaj mej EU, so stroški uvoza ali izvoza ki nastanejo pri dobavi (carine ali drugi stroški), strošek kupca.
(4) Pošiljanje blaga se opravi preko pošte. Naslov za dostavo se lahko upošteva samo če je država kamor želi kupec dostavo, na seznamu držav, ki ga je na internetu objavil ponudnik . Ko stranka prejme blago se vsi naknadni stroški ali težave prenesejo na kupca.
(5) Kraj izpolnitve pogodbe je Dunaj

5. Načini plačila

(1) Kupec lahko plačilo opravi s kreditno kartico, PayPalom ali nakazilom na transakcijski račun.
(2) Pri plačilu z kreditno kartico, sta na voljo kartici Visa in Mastercard. Morebitne bančne stroške krije kupec.

6. Pridržana lastninska pravica

Dokler dostavljeno blago ni v celoti plačano, ostane v lasti ponudnika.

7. Garancija

(1) Ponudnik je odgovoren za napake v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Za pravne osebe velja garancija na dostavljene izdelke 12 mesecev.
(2) Garancija na dobavljene izdelke velja samo, če je ta navedena na potrdilu o naročilu pri določenem izdelku.

8. Odgovornost

(1) Izključena je pravica kupca do nadomestitve škode. Izvzeta pa je pravica kupca do nadomestitve škode pri ogrožanju življenja, telesa in zdravja ali pri kršenju bistvenih pogodbenih dolžnosti (kardinalne dolžnosti) ter jamstva za ostale škode, ki temeljijo na namenu ali grobi malomarnosti pri kršenju dolžnosti ponudnika, njegovega zakonitega zastopnika ali pomočnikov pri izpolnjevanju dolžnosti. Bistvene pogodbene dolžnosti so tiste, katerih izpolnjevanje je potrebno za doseganje cilja pogodbe.
(2) Pri kršenju bistvenih pogodbenih dolžnosti jamči ponudnik samo za pogodbeno tipično, predvidljivo škodo, če je bila ta povzročena preprosto zaradi malomarnosti razen, če gre za pravico do nadomestitve škode stranke zaradi ogrožanja življenja, telesa ali zdravja.
(3) Omejitve iz odstavkov 1 in 2 se lahko uporabljajo tudi v korist zakonitih zastopnikov in zastopnikov ponudnika , če so zahteve podane neposredno proti njim.
(4) Določbe zakona o odgovornosti za izdelke , ostanejo nespremenjene.

9. Izključenost preklica

(1) Odstop od pogodbe
Kupec lahko odstopi od sklenjene pogodbe v roku 7 delovnih dni. Sobote se ne štejejo kot delovni dnevi. Odstopni rok začne teči od dneva ko je bilo blago dostavljeno kupcu. Zadostuje če je odstop od sklenjene pogodbe poslan v odstopnem roku.
(2) Izključenost preklica
Pravica do preklica pogodbe se izgubi, če je embalaža izdelka odprta in je bilo z njo ravnano tako, da nima več vrednosti za ponovno prodajo. Pravica do preklica pogodbe prav tako ne velja za dobavo blaga, ki je bilo narejeno po meri (izdelki z individualnim natisom).
(3) Posledice preklica
V primeru učinkovitega preklica je potrebno obojestransko prejete storitve vrniti in izdati morebitno pridobljene koristi (npr. obresti). Če nam prejete storitve v celoti ali delno ne morete vrniti, oz. jih lahko vrnete samo v poslabšanem stanju, nam morate poravnati tudi morebitno razliko vrednosti. Pri prepustitvi stvari to ne velja, če je poslabšanje stvari mogoče pripisati izključno njeni kontroli – ki jo je možno npr. opraviti v trgovini. Za poslabšanje vrednosti stvari ni potrebno doplačati razlike, če je do nje prišlo pri namenski uporabi stvari.
Stvari, ki jih je kot paket možno vrniti, vračate na naš riziko. Stroške vračila plačate vi, če poslano blago ustreza naročenemu in, če cena vrnjene stvari ne presega vrednosti 40 Eur ali, če pri višji ceni stvari v trenutku preklica še niste opravili plačila ali pogodbeno določenega dela plačila. V nasprotnem primeru vas stroški vračila ne bremenijo. Stvari, ki jih ni možno vrniti kot paket bodo prevzete pri vas. Dolžnost nadomestitve plačil je potrebno izpolniti v 30 dneh. Rok prične teči z dnem odposlanega preklica ali stvari, za nas pa z dnem njenim prejemom.

10. Navodila in obdelava podatkov

(1) Ponudnik pridobi v postopku naročila podatke o kupcu. Z podatki ravna v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Brez dovoljenja stranke bo ponudnik podatke o kupcu zbira, obdeluje in uporabi samo takrat, kadar je to potrebno za izvedbo sklenjene pogodbe.
(2) Brez dovoljenja kupca ponudnik podatkov o kupcu ne bo uporabil za oglaševanje ali tržne/mnenjske raziskave.
11 Končne določbe
(1) Vse pogodbe med ponudnikom in kupcem so sklenjene v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji
(2) Če je kupec trgovec – pravna oseba, oseba javnega prava ali sklad je za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij med kupcem in ponudnikom pristojno sodišče v Ljubljani.
(3) Pogodba ostaja veljavna in zavezujoča tudi takrat kadar so njeni posamezni deli pravno neveljavni.
© 2016 JOLLY pisalne potrebščine d.o.o, Slovenija, vse pravice pridržane