Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF)

Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF)

Ezek
a Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF), amelyek a www.jolly-shop.at vagy a www.jollyshop.at című platformokon a Szolgáltató és a szerződés 2. §-ában megnevezett Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) között megkötött adásvételi szerződésekre vonatkoznak.

1. § Hatály, fogalommeghatározások

(1) A Szolgáltató és az Ügyfél közötti üzleti viszonyra kizárólag a következő Általános Üzleti Feltételek érvényesek a rendelés időpontjában érvényes szövegváltozatban. A Megrendelő ettől eltérő feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha a Szolgáltató azokat kifejezetten és írásban elfogadja.
(2) Az Ügyfél végfelhasználónak számít, amennyiben a rendelt szállítmányok és szolgáltatások célja nem rendelhető hozzá kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységéhez. Ezzel szemben vállalkozónak számít minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező személyegyesítő társaság, amely kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása érdekében cselekszik a szerződés megkötésekor.
 

2. § Szerződéskötés

(1) Az Ügyfél a Szolgáltató választékából termékeket, különösen személyre szabott iskolaszereket választhat ki, majd azokat a „Kosárba” gomb segítségével az úgynevezett kosárban gyűjtheti össze. A „Megrendelés” gomb segítségével kötelező érvényű kérelmet ad le a kosárban található áruk megvásárlására. Az Ügyfél a megrendelés elküldése előtt bármikor módosíthatja és megtekintheti az adatokat. A kérelem azonban csak akkor adható le és továbbítható, ha az Ügyfél az „Elfogadom az ÁÜF-et és az adatvédelmi megállapodást” gombra kattintva elfogadja ezeket a szerződési feltételeket, és ezáltal azok kérelmének részévé válnak. A kérelem leadásával az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy nem kéri olyan szöveg nyomtatását a termékekre, mely „elítélendő” lenne. „Elítélendő” szövegnek minősülnek különösen a barátságtalan, a rágalmazó, a sértő, a pornográf, a szexuálisan egyértelmű vagy megbotránkoztató, a diszkrimináló vagy a becsületsértő szövegek.
(2) A Szolgáltató ezután egy automatikus átvételi elismervényt küld az Ügyfélnek e-mailben, amelyben még egyszer felsorolja az Ügyfél rendelését, és amelyet az Ügyfél a „Nyomtatás” funkció segítségével kinyomtathat. Az átvételi elismervény azt dokumentálja, hogy az Ügyfél rendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz, és a kérelem elfogadását is igazolja.
 

3. § Szállítás, áruk elérhetősége

(1) Amennyiben az Ügyfél által a rendelésben megnevezett termék csak átmenetileg nem érhető el, akkor a Szolgáltató erről haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a rendelés visszaigazolásában. Több mint két hetes szállítási késedelem esetén az Ügyfél jogosult a szerződéstől visszalépni. Egyébiránt a Szolgáltató is jogosult ebben az esetben felbontani a szerződést. Ennek során az Ügyfél által esetlegesen már teljesített fizetéseket haladéktalanul megtéríti a Szolgáltató.
(2) A webáruházban kínált valamennyi standard termékek esetében, kivéve az egyedi, illetve testre szabott iskolaszereket, a Szolgáltató arra törekszik, hogy a szerződés elfogadásától számított két héten belül kiszállítsa azokat az Ügyfélnek. A felek azonban négyhetes teljesítési határidőben állapodnak meg, de a Szolgáltató értesíteni fogja az Ügyfelet arról, ha túllépné a kéthetes határidőt. A fent kifejezetten felsorolt termékek rendelésre készült árucikkek, amelyek miatt a szállítási idők eltérőek lehetnek. A Szolgáltató ezeket a szerződés elfogadásától számított nyolc héten belül szállítja ki az Ügyfélnek. Amennyiben a többlépcsős gyártási folyamat miatt késedelem állna elő, és ezért a Szolgáltató túllépné ezt a 8 hetes határidőt, akkor a Szolgáltató erről időben értesíti majd az Ügyfelet.
(3) A minimális rendelési érték nettó 9,00 euró, míg az ebben a webáruházban leadható rendelések maximális értéke nettó 500,00 euró.
 

4. § Árak és szállítási költségek

(1) A Szolgáltató weboldalán megadott összes ár a csomagolási költségekkel és a mindenkor érvényes törvényes forgalmi adóval együtt értendő.
(2) A kapcsolódó szállítási díjakat a rendelési űrlapon közöljük az Ügyféllel, és azokat az Ügyfélnek kell viselnie.
(3) Az Európai Unión kívüli küldemények esetén keletkező import- vagy exportköltségek, mint például vámok, díjak és illetékek az Ügyfelet terhelik.
(4) Az áru elküldése postai küldemény útján történik. A szállítási címet csak akkor fogadjuk el, ha a címzett országa szerepel a Szolgáltató által az interneten megadott listában. Az áru átadásának időpontjában a küldő féltől (posta, csomagküldő szolgálatok, fuvarozók, szállítmányozók stb.) az Ügyfélre szállnak a veszélyek és a véletlenek.
(5) A teljesítés helye Bécs.
 

5. § Fizetési módok

(1) Az Ügyfél hitelkártyával, a PayPal szolgáltatón keresztül és azonnali átutalással teljesítheti a fizetést.
(2) Hitelkártyával történő fizetés esetén csak érvényes Visa, illetve MasterCard kártyákkal teljesített fizetéseket fogadunk el. A bankköltségek az Ügyfelet terhelik.
 

6. § A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áruk az ellenérték teljes kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonában maradnak.
 

7. § Szavatosság hiányosságokra és garancia

(1) A Szolgáltató a vonatkozó törvényi előírások, különösen az osztrák polgári törvénykönyv (ABGB) 922. és azt követő §-ai szerint felel a hiányosságokért. Vállalkozások esetében a Szolgáltató által szállított tárgyakra a szavatosság ideje 12 hónap.
(2) A Szolgáltató által szállított árukra csak akkor vonatkozik garancia, ha a rendelés-visszaigazolásban kifejezetten utaltunk erre a mindenkori cikknél.
 

8. § Felelősség

(1) Az Ügyfél nem támaszthat kártérítési igényt. Ez nem vonatkozik az Ügyfélnek azon kártérítési igényeire, amelyek halálon, a testi épség vagy az egészség megsértésén, vagy lényeges szerződéses kötelezettségek (főkötelességek) megszegésén, valamint a Szolgáltató, annak törvényes képviselőinek vagy teljesítési segédeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegéséből eredő egyéb károk miatti felelősségen alapulnak. Lényeges szerződéses kötelezettségnek azok a kötelezettségek számítanak, amelyek teljesítése szükséges a szerződés céljának eléréséhez.
(2) Lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a Szolgáltató csak a szerződésre jellemző, előre látható kárért felel, ha ezt egyszerűen gondatlanságból okozták, kivéve, ha az Ügyfél kártérítési igényei halálon, a testi épség vagy az egészség megsértésén alapulnak.
(3) Az 1. és 2. bek. korlátozásai a Szolgáltató törvényes képviselőire és teljesítési segédeire is vonatkoznak, ha az igényeket közvetlenül velük szemben érvényesítik.
(4) Ez nem érinti a termékfelelősségről szóló törvény előírásait.
 

9. § A visszavonás kizárása

(1) Visszavonási jog
A végfelhasználó hét munkanapon belül visszaléphet a megkötött szerződéstől. A szombatok nem számítanak munkanapnak. A németországi végfelhasználók számára 14 napos törvényes visszaadási jogot biztosítunk. A visszaadási határidő azzal a nappal indul, amelyen az árut a végfelhasználó átvette. A visszalépési nyilatkozatot elég a határidőn belül elküldeni.
(2) A visszavonás kizárása
A visszavonási jog megszűnik, ha a termékek csomagolását felnyitják és a termékekkel úgy bántak, hogy azok különösen az újbóli értékesítési érték tekintetében már nem használhatók fel tovább. Ezenkívül nincs visszavonási jog azon áruk szállítása esetén, amelyeket a szerződő fél specifikációi alapján gyártottak (egyedi, személyre szabott vagy rendelésre készült árucikkek). Ebben az értelemben rendelésre készült árucikknek számít minden termék, amelyeket egyedi, illetve testre szabott nyomattal szállítottunk.
(3) A visszavonás következményei
Hatályosult visszavonás esetén a kölcsönösen kapott szolgáltatásokat vissza kell szolgáltatni, és az esetleges nyereségeket (pl. kamatokat) ki kell adni. Amennyiben a kapott szolgáltatást nem tudja teljes mértékben vagy részben, illetve csak rosszabb állapotban tudja visszaszolgáltatni, akkor adott esetben adott mértékű ellenértéket kell megtérítenie nekünk. Tárgyak átengedése esetén ez nem érvényes akkor, ha a tárgy állapotának rosszabbodása kizárólag annak megvizsgálására – ahogy az például egy hagyományos üzletben lehetséges lett volna – vezethető vissza. Nem kell megtérítenie az ellenértéket, ha a tárgy állapotának rosszabbodása annak rendeltetésszerű használatba vétele miatt következett be.
A csomagküldeménnyel elküldhető tárgyakat a mi kockázatunkra kell visszaküldeni. Ön köteles viselni a visszaküldés költségeit, ha a leszállított áru megegyezik a megrendelt áruval, és ha a visszaküldött tárgy ára nem haladja meg a 40 eurót, vagy ha a tárgy magasabb ára esetén a visszavonás időpontjában még nem teljesítette az ellenszolgáltatást vagy egy szerződésben rögzített részletfizetést. Más esetben a visszaküldés ingyenes az Ön számára. A csomagküldeménnyel nem elküldhető tárgyakat elhozzuk Öntől. A fizetések megtérítésére vonatkozó kötelezettségeket 30 napon belül teljesíteni kell. Az Ön számára a határidő a visszavonási nyilatkozat vagy a tárgy feladásával indul, míg a mi számunkra annak beérkezésétől.
 

10. § Tudnivalók az adatfeldolgozásról

(1) A Szolgáltató a szerződések lebonyolítása keretében adatokat gyűjt az Ügyfélről. Ennek során betartja az osztrák szövetségi adatvédelmi törvény és a távszolgáltatások adatvédelmi követelményeiről szóló osztrák törvény előírásait. Az Ügyfél hozzájárulása nélkül a Szolgáltató csak akkor gyűjti össze, dolgozza és használja fel az Ügyfél állomány- és felhasználási adatait, amennyiben ez a szerződéses jogviszony lebonyolításához, valamint a távszolgáltatások igénybe vételéhez és elszámolásához szükséges.
(2) Az Ügyfél hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem fogja az Ügyfél adatait reklám-, piaci vagy közvélemény-kutatási célokra felhasználni.
 

11. § Záró rendelkezések

(1) A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződésekre az Osztrák Köztársaság joga alkalmazandó az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezményének” kizárása mellett.
(2) Amennyiben az Ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, akkor a felek az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyból eredő minden vita esetére Bécs joghatóságában egyeznek meg.
(3) A szerződés egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén annak további részei kötelező érvényűek maradnak.
© 2014 Copyright by Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG, Am Anger 1, 7024 Hirm, Vienna